Wednesday, March 23, 2016

Программа СЕГОДНЯ в 19.00 (23.03.2016) 23 марта 2016 «НТВ»INC News, 23/03/2016 - source: ©Vesti

RT crosses into Belgium with no restrictions despite terror alertINC News, 23/03/2016 - source: ©RTNews

A Brain Parasite Might Be Making Us Angrier - NewsyINC News, 23/03/2016 - source: ©NewsyScience

Dit is de toekomst van Perry SportINC News, 23/03/2016 - source: ©DeTelegraaf

The Nighthawk X4S is one of Netgear's best routersINC News, 23/03/2016 - source: ©Cnet

Manhunt continues for 3rd suspected Brussels bomberINC News, 23/03/2016 - source: ©CBC News

Clinton Slams GOP Rivals on Brussels ResponseINC News, 23/03/2016 - source: ©AP

Raw: Lincoln, Acura, Audi Debut New VehiclesINC News, 23/03/2016 - source: ©AP

Brussels Terror Attacks | 3 Americans InjuredINC News, 23/03/2016 - source: ©AbcNews

Hulk Hogan Exclusive: They 'Picked the Wrong Guy,' Former Wrestler Says ...INC News, 23/03/2016 - source: ©AbcNews

EEN KLEINE RELAX -HEREOPENEN TANGO SCHOOL "CUARTITO AZUL" IN ROTTERDAM (Dutch)

Wie toevallig vanaf het Centraal Station van Rotterdam richting het grafich Lyceum loopt zou eens een kijkje moeten nemen in het ZoHo kwartier. Een mooi in blauwtinten geschilderd vrijstaand gebouw gluurt daar de Zomerhofstraat in. Hier bevindt zich de meest populaire Argentijnse tangoschool van Rotterdam: Cuartito Azul.

Oorspronkelijk was de school gesitueerd om de hoek van het Centraal Station. Echter na 14 jaar florerend verblijf maar met verbouwingsplannen van de gemeente in het verschiet, besloten de eigenaren van de school tot de overstap naar een ander gebied. Met behoud van inboedel en sfeer is de tangoclub neergestreken op een perfecte plek om met nog meer professionaliteit danslessen en live muziek tot hun recht te laten komen.

Nederland is een land met veel ruimte voor professionals darns, en een land met een geschiedenis aangaande tango. Malando en tegenwoordig zijn zoon Danny vertolken deze Latijns Amerikaanse muziek al decennia lang.
We bezochten Tangoschool Cuartito Azul en spraken de eigenaren, tevens docenten van de school,
Hugo Buiten en Marieke Timmer. Het docententeam wordt versterkt door Hendrik Jan van Rijswijk met zijn vrouw Ester Huijnen, Regina Lerma Martinez, Stijn Rademakers en Debora Soto. Tezamen werken ze aan het verspreiden van de dans die inmiddels op de Werelderfgoedlijst staat.

We komen binnen in een elegante lobby en wanen ons meteen in Argentijse sfeer, ook al zijn de nationaliteiten van de dansers zeer divers. Een ruime garderobe, receptie en bar brengen ons naar de patio met overvloedige druiven in de zomer. Er zijn drie zalen, twee voor de lessen en een grote voor lessen en alle andere evenementen die in de school plaats vinden. Er is een fraaie huiskamer waar de cabaceo uit de oude stijl tango beoefend kan worden, en naast de decoratieve piano in de grote zaal vind je een podium waar met regelmaat oorstrelende muziek wordt vertolkt.

Al pratend horen we dat Cuartito Azul vroeger een plek was waar al het nieuwe uit Buenos Aires werd uitgeprobeerd en onderzocht. Er werd veel geimproviseerd en in 'open stijl' gedanst, met veel grote bewegingen en af en toe een beetje wild. In het 'Cuartito Nuevo' zijn de lessen meer gericht op techniek, subtiliteit en salondansen, en is er veel ruimte voor sociale ontmoetingen.
Hugo en Marieke kwamen elkaar zo'n twintig jaar geleden tegen in de Nederlands tangoscene en zijn sindsdien ook naast de dans een stel dat zich dagelijks inzet voor de tango en elkaar aanvult voor de beste resultaten.
Mensen komen naar de school om te dansen, met vrienden te zijn. Er zijn door de jaren heen veel
culturele evenementen geweest en er zullen er nog veel volgen. De leeftijd van de dansers loopt erg uiteen, van 25 tot 70 jaar, en ook het aantal nationaliteiten is divers.
Tango wedstrijden vinden ze niet zo passen bij de tango. Ze geven de voorkeur aan inspiratie die naar een hoog niveau leidt, samen werken, samen delen om tot het beste te komen.
In september heeft het Cuarteto Fabian Carbone de muziek verzorgd, in oktober was het grote orkest Mala Pinta te gast, en in december heeft het tango orkest van het Rotterdams Conservatorium/Codarts gespeeld op een sprankelende dansavond.

Hoe meer we met ze praten en kijken naar de dansende paren, hoe meer we ons kunnen indenken dat de wereld deze dans nodig heeft. Ook vanwege het feit dat de geneeskunde en psychiatrie in staat was te onderstrepen dat muziek en tango-bewegingen de meest ernstige problemen van de vermaatschappelijking van mensen met Parkinson, autisme en depressie kan corrigeren.
Marieke en Hugo zijn hiervan ook op de hoogte, maar hebben nog geen ingang gemaakt naar de specifiek therapeutische kant van tango. Wieweet dat ze zich daar in de toekomst nog in gaan verdiepen, de interesse is er in ieder geval wel. Maar vooralsnog zijn de dagen en avonden al gevuld met reguliere tangolessen en organisatorische werkzaamheden.

In de loop van de jaren zijn we veranderd door in deze school les te geven, vertelt Hendrik Jan. Onze
verstandhouding als koppel is verbeterd en geintensiveerd, en door in contact te zijn met zoveel mensen voelen we ons vervuld en nuttig.
Regina vertelt: Ik ben heel tevreden door te zijn gestopt met mijn baan en hier s'avonds les te gaan geven. Tango betekent voor mij optimaal vrouw zijn in het leven, ik leef in een symbiose met de dans en ervaar problemen in het leven nu anders, lichter en met meer sereniteit.

We blijven nog een tijd om naar de foto's aan de muren te kijken en naar de dansers in de lessen.
Na een glas fijne Merlot nemen we afscheid met de belofte om niet meer terug te keren als journalist, maar als een van de meest enthousiaste dansstudenten van de wereld.


Mikhail Lermontov and Mira Kartbayeva for INC News - 23/03/2016 - © INCnews2016

A LITTLE RELAX - OPENED AGAIN TANGO SCHOOL "CUARTITO AZUL" IN ROTTERDAM (english)

For those who happened to be passing between the main station and the Graphic Lycee in Rotterdam, surely would find pleasure in the visit lovely inner of the very pretty blue house that peeks into the street, in which there is the most popular Tango School of the city: Cuartito Azul.
Originally this school was located in another area of the city, but Hugo and Marieke (the two owners and teachers of the school of dance), they decided to change location and change the climate in the interior, much more groomed, professional and cultural first (although already for years Cuartito Azul had shown to the public as a very educated school and looking to the future), using more space for teaching and music in action.

That Holland forwards a large number of Dance Studios, compared with the number of inhabitants, it
already knew, at the same level as it is always known the reputation of Danny Malando, who took the direction of the orchestra of Latin American music after his father, as well as Andres Rieu makes dream for half the world with his pleasant music and amazing orchestra. We went to visit the school Tango Cuartito Azul and we also spoke with the two docent and owners of the school, Hugo Buiten and Marieke Timmer, where other teachers give their contribution to the uptake of the dance heritage of humanity: they are Hendrik Jan van Rijswijk with his wife Ester Huijnen, Regina Martinez Lerma, Stijn Rademakers and Debora Soto.

An elegant lobby, sober and full of warmth, welcomes us in a fully Argentine atmosphere, though all the dancers are of many nationalities except that of the Tango country. A reception area and bar, a cozy changing room complete with squeaky clean toilets, a hall outside for the summer, elegant, and decorated with a true grape wine (!), And three dance halls, two for teaching and is a great for teaching that for cultural events and dance. An elegant and well-appointed living room, allows couples the real formal or informal contact provided by cabeceo old style Tango and a beautiful piano-style decor, are the ornament to a choice and passionate music, which really involves also the more hard musical ears.
Talking to them, they said that "everything was a news that came from Buenos Ayres, where we had extensively researched and tested ourselves in the last place, as the vanguard Tango Club. We danced especially early in an open style with lots of big moves so it was a little wild, like style. Cuartito Nuevo is the continuation of a change that is already deployed in Delftsestraat. The classes are more and more focused on dance and talk. We prefer more subtlety with particular attention to your partner".

"We met in the world of tango accidentally, about twenty years ago. We have had and still have a real
relationship, day and night, and we complement each other to achieve the best results." Marieke told.
"A lot of friends come to dance, and lots of cultural events happened, and it will still planned, to give pleasure to our students, between 30 and 70 years.
We find that the Tango competitions do not really belong to Tango. We prefer talent and inspiration along with sharing and collaboration, as well as being the best. "Hugo added.
“In September, the Cuarteto Fabian Carbone has provided the music for the show, in October was a big orchestra that played for them, and in December, the Codart Orchestra of Rotterdam Conservatory has been at the school to play for the dancers.”

The more we were with them talking and watching the couples dancing and the more we could think what the world needs this dance, which recently has increased the altars of celebrities also for the fact that many schools of medicine and psychiatry in the world, are able to underline like music and tango movements can correct the most serious problems of socialization of people with Parkinson's, autism and depression.
"We know this aspect, we would like to try to get into this practice by a lady who had a lot of experience, but we are currently too busy with existing classes, that we become devoted to other aspects of the dance. For sure it will be a commitment for the coming seasons. "He explains Marieke.
“Since we've been in this school to teach, we are not more the same, we have improved, our rapport torque is even more intense and alive and be in contact with so many people makes us feel useful and fulfilled, " Hendrik added to our questions.

"End the job and come here in the evening to teach, it means to me to be a woman alive, useful and satisfied. I never imagined that dancing and teaching tango would not have been a more banal woman as before. I now live in symbiosis with the dance and the tiredness or the problems of the life are anymore longer a punishment, but an act of the day to deal with serenity, "says Regina.

We are taking pictures and watching the couples who follow the teachings of the docent, and after a glass of Merlot we take our leave with the promise to return no more as journalists, but dance students of the most sought dances of history.

Mikhail Lermontov and Mira Katbayeva for INC News - 23/03/2016 - ©INCNews2016

UN POCO DI RELAX - RIAPRE LA CELEBRE SCUOLA DI TANGO "CUATITO AZUL" IN ROTTERDAM (Italiano)

Per chi si trovasse a passare tra la stazione centrale e il Liceo Grafico di Rotterdam, sicuramente troverebbe piacere nel visitare il piacevole interno di quella graziosissima casetta blu che fa capolino nella via, all’interno della quale si trova la piú famosa scuola di Tango della cittá: Cuartito Azul.

Originariamente questa scuola era situata in un altra zona della cittá, ma Hugo e Marieke (i due proprietari e docenti della scuola di danza), hanno deciso di cambiare locazione e cambiare anche il clima al suo interno, molto piú curato, prosfessionale  e culturale di prima ( anche se giá da anni Cuartito Azul si era mostrato al pubblico come una scuola decisamente colta e proiettata al futuro), utilizzando maggiori spazi per l’insegnamento e la musica in azione.

Che l’Olanda vanti un elevato numero di scuole di danza, rispetto il numero degli abitanti, giá lo si sapeva, allo  stesso livello di come si é sempre saputo della fama di Danny Malando, che ha preso la direzione della orchestra di musiche latino americane dopo il padre, cosí come Andres Rieu fa sognare mezzo mondo con la sua piacevolissima musica ed incredibile orchestra.

Siamo andati a visitare la scuola di Tango Cuartito Azul ed abbiamo parlato anche con i due docent e proprietari della scuola, Hugo Buiten and Marieke Timmer, dove anche altri docenti danno il loro contributo alla diffusone della danza patrimonio della umanitá: sono Hendrik Jan van Rijswijk con la moglie Ester Huijnen, Regina Lerma Martinez, Stijn Rademakers e Debora Soto.

Un atrio elegante, sobrio e pieno di calore, ci accoglie in una atmosfera pienamente argentina, sebbene tutti i danzatori siano di tante nazionalitá fuorché quella del Paese del Tango. Una zona reception e bar, un accogliente spogliatorio corredato di servizi igienici pulitissimi, un atrio esterno per l’estate, elegante e decorato con un vitigno vero (!), e ben tre sale da danza: due per l’insegnamento e una grande sia per insegnamento che per manifestazioni culturali e di danza. Un salottino elegante e ben arredato, permette alle coppie il vero contatto formale o informale previsto dal cabeceo del Tango di vecchio stile. Un bellissimo pianoforte e decorazioni in stile, fanno da ornament ad una musica scelta e appassionante, che davvero coinvolge anche il piú duro di orecchi in musica.

Parlando con loro, hanno detto che "tutto era una novitá che veniva da Buenos Ayres, dove avevamo ampiamente studiato e testato noi stessi, in ultimo luogo, come avanguardia Tango Club. Abbiamo ballato soprattutto all'inizio in uno stile aperto, con un sacco di grandi mosse ed era quindi un poco selvaggio, come stile. Cuartito Nuevo è la continuazione di un cambiamento che si é già distribuito in Delftsestraat. Le classi sono sempre più concentrate sulla danza e sul comunicare. Preferisco maggiore sottigliezza con particolare attenzione al vostro partner.”

"Ci siamo incontrati nel mondo del tango accidentalmente, circa venti anni fa. Abbiamo avuto e tutt’ora abbiamo una vera relazione, giorno e notte, e ci completiamo a vicenda per ottenere i migliori risultati. "Ha detto Marieke.
"Un sacco di amici vengono a ballare, e un sacco di avvenimenti culturali è accaduto, e ancora sarà programmato, per dare piacere ai nostri studenti, tra i 30 e i 70 anni. Troviamo che le competizioni di Tango non appartengano realmente a Tango. Preferiamo il talento e l'ispirazione assieme alla condivisione e collaborazione, oltre ad essere il migliore. ", Ha aggiunto Hug.

A settembre il Cuarteto Fabian Carbone ha fornito la musica per il salone, nel mese di ottobre è stato una grande orchestra che ha suonato per loro, e in dicembre la Codart Orchestra dl Conservatorio di  Rotterdam é stata nella scuola a suonare per i ballerini.
Piú stavamo con loro a parlare e a guardare le coppie danzare e piú ci veniva in mente quanto il mondo abbia bisogno di questa danza, che recentemente é salita agli altari della celebritá  anche per il fatto che molte scuole di medicina e psichiatria nel mondo, hanno potuto evdenziare come la musica e i movimenti del Tango possano correggere i piú gravi problemi di socializzazione dei malati di Parkinson, autismo e depressione.
“Sappiamo di questo aspetto, vorremmo provare ad entrare in questa pratica tramite una signora che ha avuto molta esperienza, ma siamo attualmente troppo occupati con le attuali classi, da poterci dedicate ad altri aspetti della danza. Di sicuro sará un impegno per le prossime stagioni. “ Ci spiega Marieke.

Da quando siamo in questa scuola ad insegnare, non siamo piú gli stessi, siamo migliorati, il
nostro rapport di coppia é ancora piú intenso e vivo e stare a contatto con tante altre persone ci fa sentire utili e appagati”, aggiunge Hendrik.
“Uscire dal lavoro e venire qui alla sera ad insegnare, significa per me essere una donna viva, utile e soddisfatta. Non avrei mai immaginato che danzando ed insegnando Tango non sarei stata piú la banale donna di un tempo. Ora vivo in simbiosi con la danza e la stanchezza o i problemi della vta, non sono piú una pena, ma un atto della giornata da affrontare serenamente”, osserva Regina.


Restiamo a fare fotografie e ad osservare le coppie che seguono gli insegnamenti dei docent, e dopo un bicchiere di Merlot ci congediamocon la promess di ritornare non piú come giornalisti, ma come studenti della danza piú ricercata della storia.


Mikhail Lermontov and Mira Kartabyeva for INC News - © INCNews-2016

Жители Брюсселя объединяются перед лицом трагедииINC News, 23/03/2016 - source: ©Euronews

Брюссель: как это былоINC News, 23/03/2016 - source: ©Euronews

Мир скорбит вместе с БельгиейINC News, 23/03/2016 - source: ©Euronews

Бразилия: Дилма Русефф в отставку не пойдетINC News, 23/03/2016 - source: ©Euronews

Экс-мэр Торонто умер от рака в 46 летINC News, 23803/2016 - source: ©Euronews

Adele pays tribute to Brussels victims at London concertINC News, 23/038/2016 - source: ©Euronews

Black Tuesday in BrusselsINC News, 23/03/2016 - source: ©Euronews

Paris shows support to sister city BrusselsINC News, 23/03/2016 - source: ©Euronews

Police raids across Belgium after deadly attacks, active manhunt underwayINC News, 23/03/2016 - source: ©Euronews

Bruxelles. La giornata in cui l'Europa è stata colpita al cuoreINC News, 23/03/2016 - source: ©Euronews

I monumenti di Roma, Parigi e Berlino si vestono dei colori del BelgioINC News, 23/03/2016 - source: ©Euronews

Bruxelles. Place de la Bourse come République a Parigi, candele e solida...INC News, 23/03/2016 - source: ©Euronews

Bruxelles: caccia ai complici degli attentatoriINC News, 23/03/2016 - source: ©Euronews

Brasile, Rousseff: "Non mi dimetterò mai"INC News, 23/03/2016 - source: ©Euronews

Morto l'ex sindaco di Toronto: era malato di cancroINC News, 23/03/2016 - source: ©Euronews